Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 tys. euro na dostawę i montaż mebli do PPNT Gdynia

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli wraz z montażem do coworkingu w Strefie Startup w PPNT Gdynia w budynku III przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej
w szczególności w załączniku nr 7 do SIWZ ”Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz załącznikach do niego.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jest określony w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 08:30


» Location

Al. Zwycięstwa
Gdynia 81-451
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Al. Zwycięstwa
Gdynia 81-451
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Furniture and furnishings category published on OnePlace in last 10 days.