Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2021 r. na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Tarnowskich Górach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do jednostki organizacyjnej Gminy Tarnowskie Góry tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 mającego siedzibę w Tarnowskich Górach przy ul. Słowackiego 34.
Zamówienie zostało podzielone na IX Części (pakietów) z uwagi na rodzaj kupowanych artykułów spożywczych:
Część (Pakiet) nr I – Produkty mleczarskie,
Część (Pakiet) nr II – Mięso świeże: wołowe wieprzowe, produkty mięsne, wędliny,
Część (Pakiet) nr III – Drób,
Część (Pakiet) nr IV – Owoce, warzywa i podobne produkty,
Część (Pakiet) nr V – Ryby,
Część (Pakiet) nr VI – Produkty głęboko mrożone,
Część (Pakiet) nr VII – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie,
Część (Pakiet) nr VIII – Jaja,
Część (Pakiet) nr IX – Różne produkty spożywcze.
Wykaz produktów wraz z ich planowanymi ilościami znajduje się w załącznikach od nr 2.1 do nr 2.9 do SIWZ – w dokumencie Exel, który został podzielony na 9 zakładek, adekwatnie do każdej części zamówienia (pakietu).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zawierają:
• Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zawierający wymogi adekwatne do każdej części zamówienia,
• Załączniki nr 2.1 do nr 2.9 do SIWZ – Formularz cenowy osobno dla każdej z części zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Słowackiego 34
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

 • Forestry products
 • Hunting products
 • Fish and other fishing products
 • Forestry, hunting and fishing equipment
 • Fishing-related services
 • Forestry-related services
 • Hunting-related services
 • Crops
 • Plants
 • Agricultural, horticultural and livestock breeding equipment
 • Agricultural, horticultural and livestock breeding services
 • Livestock

» Buyer data

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
ul. Słowackiego 34
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in