Buty gumowe górnicze typ 6189 Fagum Stomil

» Notice description

Buty gumowe górnicze typ 6189 Fagum Stomil.
Aukcja elektroniczna odbędzie się do ok. 30 min po zakończeniu ofertowania.
Zgodne z PN lub innymi normami zharmonizowanymi, certyfikat oceny typu WE, deklaracja zgodności typu WE, instrukcja użytkowania, karta charakterystyki, instrukcja użytkowania, dowód dostawy.
Termin realizacji do 14 dni.
Termin płatności 60 dni od daty otrzymania faktury.
Transport dostawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.10.2020 | 09:00


» Location

TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno


» Category assortment

  • Working clothes and footwear, protective clothing

» Buyer data

TAURON Wydobycie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in