Zapytanie o udział w postępowaniu na dostawę elementów eksploatacyjnych do młyna CPM Champion typ HM produkcji Roskamp Champion

» Notice description

Departament Zakupów - Biuro Zamówień i Umów w TAURON Wytwarzanie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę oryginalnych elementów eksploatacyjnych do młyna CPM Champion typ HM produkcji Roskamp Champion dla TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli.
________________________________________
Przedmiotem planowanego postępowania będzie dostawa wyłącznie oryginalnych elementów produkcji Roskamp Champion.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na produkty równoważne.
________________________________________

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarto w Załączniku nr 2.

Wykonawców zdolnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia i zainteresowanych udziałem w postępowaniu prosimy o stosowne potwierdzenie poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego opcji "tak".
W miarę możliwości prosimy również o uzupełnienie załącznika "Zakres zamówienia" o szacunkowe ceny jednostkowe oraz przewidywany termin realizacji w tygodniach od daty zawarcia zobowiązania.
Następnie proszę przesłać informację w systemie korzystając z opcji "zapisz" i "złóż ofertę" dołączając skan wypełnionego formularza z zakresem zamówienia.

Jednocześnie oferentów niezarejestrowanych na Platformie Zakupowej w Grupie TAURON prosimy o przesłanie następujących informacji:

1. Nazwa i adres firmy
2. Nr NIP
3. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wszczętym postępowaniu
4. Dane kontaktowe

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 22.10.2020 r. do godziny 12:00.

Wymagane dane są niezbędne do wprowadzenia Państwa do Bazy Wykonawców, a następnie przesłania informacji o wszczęciu postępowania.

W zakładce "dokumenty" znajdują się załączniki:
- Podręcznik Oferenta
- Zakres zamówienia

Niniejsze zapytanie o informację nie stanowi zaproszenia do składania ofert cenowych. Podana w zgłoszeniu cena szacunkowa zostanie wykorzystana wyłącznie jako informacja do celów budżetowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.10.2020 | 12:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Electrical power equipment parts
  • Production machinery and parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Power engineering category published on OnePlace in last 10 days.