Dostawa: armatury wodnej - zaworów kulowych do TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Ttrzebini.

» Notice description

RUNDA NR 1 „Ofertowanie”

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia Oferty na wykonanie tytułowego zadania zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia (w zakładce Dokumenty).

Opisu Przedmiotu Zamówienia znajduje się w opisie danej pozycji (po kliknięciu w „lupkę” przy danej pozycji zakupowej).
Kontakt w sprawie dodatkowych informacji technicznych:
P. Zoń Małgorzata, tel. 032 7117274.

Uwaga: oferować zawory - PN16, materiał mosiądz.

Uwaga: prosimy o skan karty produktu.

Scenariusz wyboru najkorzystniejszej oferty: Najlepsza ocena oferty (całościowo).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.10.2020 | 12:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Fittings

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in