Przezwojenie urządzeń elektrycznych dla potrzeb instalacji blokowych i pozablokowych w TAURON Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie prac polegających na: Przezwojenie urządzeń elektrycznych dla potrzeb instalacji blokowych i pozablokowych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie . W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia informacja o jego wszczęciu zostanie zamieszczona na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

1. Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy są zainteresowani realizacją usług objętych badaniem rynku oraz spełniają wymagania TAURON Wytwarzanie SA.

2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.

3. Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej, bądź wysyłając wiadomość z informacją o zainteresowaniu wykonaniem przedmiotu badania rynku oraz spełnieniu podanych wymagań na adres: mirela.kastelik@tauron-wytwarzanie.pl.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu badania rynku.
----------------------------------------
Osoby wyznaczone do kontaktu:
Mirela Kastelik, : adres e-mail: mirela.kastelik@tauron-wytwarzanie.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.10.2020 | 15:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Electrical power equipment
  • Maintenance and repair
  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in