ZAK4/123/20 Wykonanie przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających ścieki zawierające substancje ropopochodne, zlokalizowanych na terenie obiektów TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.10.2020 | 10:00


» Location

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu
Wysockiego 11
58-300 Wałbrzych


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu


» Contact details

Available after sign in

Sign in