Dostawa płyt opancerzenia do kotła OP650 - badanie rynku

» Notice description

PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA BADANIA RYNKU

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym realizacji dostawy płyt opancerzenia do kotła OP650 dla TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.

1. Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców mogących zrealizować dostawy w terminie do dnia 15.02.2021r. w następującym zakresie:
Poz.1 (341-441-053-0) PŁYTA OPANCERZENIA I RYS.3-1474797 OP-650 – 50 szt.
Poz.2 (341-441-054-0) PŁYTA OPANCERZENIA II RYS.3-1474798 OP-650 – 2 szt.
Poz.3 (341-441-055-0) PŁYTA OPANCERZENIA III RYS.3-1474799 OP-650 – 16 szt.
Poz.4 (341-441-056-0) PŁYTA OPANCERZENIA IV RYS.3-1474800 OP-650 – 8 szt.
Dokumentacja:
Właścicielem dokumentacji, według której ma być wykonany przedmiot zamówienia, jest Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego, przy czym oferowany produkt musi posiadać takie same wymiary, parametry techniczne, spełniać funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały będą nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego oraz będą zgodne z aktualną wiedzą techniczną.
Wizja lokalna:
Zamawiający zorganizuje dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców wizję lokalną, podczas której Wykonawcy będą mieli możliwość zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zainteresowany wizją lokalną powinien złożyć wniosek o udział w wizji lokalnej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON poprzez funkcjonalność „Pytania/Odpowiedzi”.
Wytyczne dotyczące wizji:
- obecność Wykonawcy na wizji lokalnej nie jest obowiązkowa,
- Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt,
- Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę w następstwie wizji lokalnej. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami i przepisami,
- wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem Zamawiającego,
- Wykonawca nie ma prawa bez uzgodnienia z Zamawiającym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek działań i czynności na terenie Zamawiającego,
- Wykonawcy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego regulaminów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi u Zamawiającego, których zasady zostaną wyjaśnione wykonawcom przed wejściem na teren Elektrowni,
- najpóźniej na jeden dzień przed wizją lokalną Wykonawcy prześlą do Zamawiającego wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. Do udziału w wizji lokalnej Zamawiający zaprasza maksymalnie 2 przedstawicieli każdego Wykonawcy. Wszystkie osoby biorące udział w wizji lokalnej zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości,
- Zamawiający zaleca, aby potencjalni Wykonawcy biorący udział w wizji lokalnej zabezpieczyli się we własnym zakresie w kaski ochronne,
- Zamawiający zaleca, aby kask i ubiór – szczególnie obuwie osób biorących udział w wizji lokalnej był odpowiedni do poruszania się po terenie Elektrowni.
2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.
3. Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej wybierając opcję "TAK" w pozycji znajdującej się w formularzu, w zakładce "Zapytanie o informację". Przy udzielaniu odpowiedzi prosimy również o wpisanie informacji o proponowanym terminie realizacji i szacowanej wartości zamówienia za każdą pozycję.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Production machinery and parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in