Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacyjnym linii napowietrznych SN na terenie RD Żary – 2 zdania (zerowa i serwis)

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacyjnym linii napowietrznych SN na terenie RD Żary – 2 zdania (zerowa i serwis)

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2020 | 11:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Zacisze 15, 65-775, Zielona Góra


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Zacisze 15, 65-775, Zielona Góra, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in