Modernizacja stacji 110/SN Jasiniec w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja stacji 110/SN Jasiniec w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 10:00


» Location

..., ..., 00-000, ...


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in