Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w zawiązku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie.

» Notice description

Zamówienie obejmuje:
- zakup i dostawę materiału roślinnego na miejsce sadzenia w ilości 130 szt. drzew i 72 szt. krzewów
- przygotowanie podłoża pod nasadzenia
- posadzenie drzew i krzewów
- ściółkowanie
- palikowanie

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 12:00


» Location

Mieszka I 33
Szczecin 71-011
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Mieszka I 33
Szczecin 71-011
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in