Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów Gminy Skoczów i jej jednostek organizacyjnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 3 482 211 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych
w załączniku nr 6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 13:00


» Location

ul. Zaciszna 42591
Jaworze 43-384
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels

» Buyer data

Energia Optimum Sp. z o.o.
ul. Zaciszna 42591
Jaworze 43-384
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in