Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice

» Notice description

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice w zakresie wykonana robót:
1) roboty rozbiórkowe;
2) roboty budowlane;
3) roboty elektryczne:
a) trasy kablowe, zasilanie,
b) oprawy oświetleniowe, instalacja,
c) instalacje niskoprądowe, zamknięć ogniowych;
4) roboty wewnętrzne:
a) instalacja wodociągowa,
b) instalacja p.poż. hydrantowa,
c) instalacja kanalizacji sanitarnej,
d) system wentylacji izolowanej,
e) instalacja c.o.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

Świlcza 168
Świlcza 36-072
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Świlcza
Świlcza 168
Świlcza 36-072
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in