Wycena aktywów PSSE sp. z o.o. zlokalizowanych na Wyspie Ostrów oraz wartości udziałów spółek PSSE sp. z o.o. oraz PSSE MO sp. z o.o.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wycena aktywów PSSE sp. z o.o. zlokalizowanych na Wyspie Ostrów (z uwzględnieniem oceny kompletności oraz stanu technicznego infrastruktury, wartości udziałów spółek PSSE sp. z o.o. oraz PSSE MO sp. z o.o.
2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz na zasadach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:00


» Location

Władysława IV 9
Sopot 81-703
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Accounting

» Buyer data

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
Władysława IV 9
Sopot 81-703
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in