Przechowywanie (parkowanie) pojazdów oraz części i podzespołów samochodowych.

» Notice description

Usługi przechowywania (parkowania) pojazdów oraz części i podzespołów samochodowych, zabezpieczonych na terenie działania KPP woj. kujawsko-pomorskiego do postępowań procesowych prowadzonych przez jednostki Policji zgodnie z rozdz. III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego. Szacunkowa ilość świadczonych usług: 100.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 13:00


» Location

ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz 85-090
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Building management
  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes
  • Transportation, logistics, freight forwarding and warehousing services

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz 85-090
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in