Sukcesywne dostawy jaj spożywczych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jaj spożywczych świeżych klasy pierwszej A, kategoria wagowa L - dla stołówki (część A) oraz dla bufetu (część B), przy czym części nie są odrębnymi zadaniami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Formularzu ofertowym” –
w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:30


» Location

Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Dairy products

» Buyer data

Lotnicza Akademia Wojskowa
Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in