Usługa dozoru i ochrony osób i mienia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
usługa dozoru i ochrony mienia i osób Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach świadczona przez okres 10 miesięcy. Wykonanie usługi dozoru, ochrony polegającej na: zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiektach chronionych; strzeżenia mienia powierzonego; wykonywanie zgodnie z prawem zadań powierzonych przez Zamawiającego, kontroli ruchu osobowo - towarowego, dozór systemu monitoringu, systemu p.poż. patrolowanie terenu, obsługi szatni. Szczegółowe wymagania i opisy wraz z usytuowaniem posterunków zawarte są w załącznikach do projektu umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Radomska 70
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Radomska 70
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in