Dostawa Rękawic chirurgicznych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa Rękawic chirurgicznych

Oferent musi posiadać zabezpieczenie sprzętu na cały okres obowiązywania umowy.
2. Przedmiot zamówienia jest klasyfikowany wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 18.42.43.00-0

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ.
4. Dostawa następować będzie na koszt ryzyko Wykonawcy.
5. Obowiązkiem składającego ofertę jest zapoznanie się z SIWZ oraz załącznikami łącznie z przygotowanym projektem umowy oraz uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:30


» Location

Słowackiego 18
Aleksandrów Kujawski 87-700
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Accessories

» Buyer data

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Słowackiego 18
Aleksandrów Kujawski 87-700
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Clothing, footwear, bags, accessories category published on OnePlace in last 10 days.