Zakup kabiny do fototerapii dla Poradni Dermatologicznej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup kabiny do fototerapii dla Poradni Dermatologicznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”), 1.2 („Specyfikacja techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określa („Warunki gwarancji jakości i serwisu”).
Dostawa, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2 do SIWZ będzie wykonana w terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. – PARAMETR PUNKTOWANY.
Niniejsze zamówienie zostało dofinansowane z Urzędu Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny.
Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Energetyków 46
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in