Dostawa nowego pojazdu do zbierania odpadów komunalnych typu śmieciarka w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka, z zabudową przeznaczoną do zbierania odpadów komunalnych wraz ze szkoleniem pracowników w zakresie obsługi. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 12:00


» Location

Ul. Wrocławska 15
Twardogóra 56-416
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 15
Twardogóra 56-416
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in