Budowa zautomatyzowanego systemu nawadniania wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym, budynkiem pompowni, zbiornikiem retencyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa zautomatyzowanego systemu nawadniania wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym, budynkiem pompowni, zbiornikiem retencyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz instalacją fotowoltaiczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:30


» Location

ul. Piastowska
Susz 14-240
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Nadleśnictwo Susz
ul. Piastowska
Susz 14-240
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in