„Dostawa materiałów promocyjnych z logotypami Funduszy Europejskich"

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów promocyjnych z logotypami Funduszy Europejskich: Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz na potrzeby Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, odpowiednio dla części zamówienia .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/umowy oraz realizacji określony jest w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do projektu umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

02-591 Warszawa


» Category assortment

  • Stationery (paper)

» Buyer data

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in