Rozszerzenie oprogramowania Statistica

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozszerzenie oprogramowania Statistica Desktop + Zestaw Plus o SN: ANS710I174416A133-Z. Zestaw Laboratoryjny składa się 3 modułów: Walidacja Metod Pomiarowych, Wyznaczanie Niepewności Pomiaru oraz Porównania Międzylaboratoryjne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2020 | 10:30


» Location

00-791 Warszawa


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul.Chocimska 24
00-791 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in