Wykonanie kompleksowe projektów budowlanych z kosztorysami na planowane prace w budynkach PODR O/Stare Pole. • Część 1.: Modernizacja budynku biurowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Odział w Starym Polu; • Część 2.: Modernizacja budynku szkoleniowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Odział w Starym Polu; • Część 3.: Wymiana ogrodzenia części działek nr 346/2 i 355 od strony drogi krajowej nr 22 wraz z wygrodzeniem basenu przeciwpożarowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Odział w Starym Polu.

» Notice description

3.2 Przedmiot zamówienia dla Części 1.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji budynku biurowego.
Zakres zamówienia będzie obejmował następujące Etapy:
Etap I: Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej oraz istniejących instalacji w budynku na potrzeby projektu budowlanego z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi dla inwestycji prowadzonej w obiekcie.
Etap II: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla inwestycji z podziałem na branże architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, instalację sanitarną, instalację elektryczną i instalację teleinformatyczną.
Etap III:
1) Opracowanie projektów wykonawczych, składających się z projektów:
I. Remontu konstrukcji więźby i wymiany pokrycia dachu.
II. Montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu,
III. Wymiana stolarki zewnętrznej budynku,
IV. Ocieplenie stropu na poddaszu,
V. Termomodernizacja części nadziemnej budynku,
VI. Termomodernizacja części piwnicznej budynku,
VII. Remont wewnątrz budynku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą rozkładu pomieszczeń w związku z likwidacją laboratorium,
VIII. Montaż windy zewnętrznej.
2) Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:
1. Dla projektu remontu konstrukcji więźby i wymiany pokrycia dachu.
2. Dla projektu montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,
3. Dla projektu ocieplenia syropu na poddaszu,
4. Dla projektu wymiany stolarki zewnętrznej budynku,
5. Dla projektu termomodernizacji części nadziemnej budynku,
6. Dla termomodernizacji części piwnicznej budynku,
7. Dla projektu remontu wewnątrz budynku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą rozkładu pomieszczeń.
8. Dla montażu windy zewnętrznej.
3) Opracowanie przedmiarów robót budowlanych dla każdego rodzaju projektu (dokument tylko do wiadomości Zamawiającego).
4) Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdego rodzaju projektu (dokument tylko do wiadomości Zamawiającego) wraz z opisem przyjętych założeń.
Etap IV: Uzyskanie w imieniu inwestora, na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia, niezbędnych do realizacji inwestycji wszelkich uzgodnień, opinii i zaleceń właściwych podmiotów i organów.
Etap V: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej.
Etap VI: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych aż do ich ukończenia i odbioru.
3.3 Przedmiot zamówienia dla Części 2.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji budynku szkoleniowego.
Zakres zamówienia będzie obejmował następujące Etapy:
Etap I: Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej oraz istniejących instalacji w budynku na potrzeby projektu budowlanego z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi dla inwestycji prowadzonej w obiekcie.
Etap II: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla inwestycji z podziałem na branże architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, instalację sanitarną, instalację elektryczną i instalację teleinformatyczną.
Etap III:
1) Opracowanie projektu wykonawczego dla projektu modernizacji budynku szkoleniowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.
2) Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu modernizacji budynku szkoleniowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.
3) Opracowanie przedmiaru robót budowlanych (dokument tylko do wiadomości Zamawiającego).
4) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (dokument tylko do wiadomości Zamawiającego) wraz z opisem przyjętych założeń.
Etap IV: Uzyskanie w imieniu inwestora, na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia, niezbędnych do realizacji inwestycji uzgodnień, opinii i zaleceń właściwych podmiotów i organów.
Etap V: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej.
Etap VI: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych aż do ich ukończenia i odbioru.
3.4 Przedmiot zamówienia dla Części 3.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego wymiany ogrodzenia części działek nr 346/2 i 355 od strony drogi krajowej nr 22 wraz z wygrodzeniem basenu przeciwpożarowego. Zakres zamówienia będzie obejmował następujące Etapy:
Etap I: Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej ogrodzenia na potrzeby projektu budowlanego z zaznaczonymi bramami.
Etap II: Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji.
Etap III:
1) Opracowanie projektu wykonawczego dla projektu wymiany ogrodzenia części działek nr 346/2 i 355 od strony drogi krajowej nr 22 wraz z wygrodzeniem basenu przeciwpożarowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.
2) Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu Wymiany ogrodzenia części działek nr 346/2 i 355 od strony drogi krajowej nr 22 wraz z wygrodzeniem basenu przeciwpożarowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział w Starym Polu.
3) Opracowanie przedmiaru robót budowlanych (dokument tylko do wiadomości Zamawiającego).
4) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (dokument tylko do wiadomości Zamawiającego) wraz z opisem przyjętych założeń.
Etap IV: Uzyskanie w imieniu inwestora, na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia, niezbędnych do realizacji inwestycji wszelkich uzgodnień, opinii i zaleceń właściwych podmiotów i organów .
Etap V: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej.
Etap VI: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych aż do ich ukończenia i odbioru.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
Nowy Barkoczyn 83-422
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
Nowy Barkoczyn 83-422
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in