Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała. Oświetlenie ulicy Partyzantów w Boguchwale.

» Notice description

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie zasilania kablem ziemnym nN; montaż słupów stalowych na fundamencie betonowym z oprawami typu led na wysięgniku wraz z przyłą-czem, szafką oświetleniową i opomiarowaniem. Wykonanie instalacji uziemienia, pomiar geo-dezyjny powykonawczy oraz przygotowanie kompletu dokumentów, niezbędnych do za-kończenia budowy. Układ pracy sieci niskiego napięcia–TN-C. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest projektem wykonawczym. Dopuszcza się uję-cie w ofercie, zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane pod warunkiem zapew-nienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. Zakres robót : - Ułożenie kabla ziemnego YAKY 4x25mm 2 - 141 m - słup stalowy, ocynkowany, stożkowy, walcowany, malowany z wysięgnikiem posa-dowiony na fundamencie betonowym – szt. 4 - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu led na wysięgniku korpus AL., klosz – szkło -4 kpl. - montaż szafy oświetleniowej - 1 kpl - montaż uziemienia - bednarka ocynkowana , pręty uziemiające .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 09:30


» Location

Suszyckich 33
Boguchwała 36-040
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Boguchwała
Suszyckich 33
Boguchwała 36-040
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in