„Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu” Zadanie 1: Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym Zadanie 2: Zakup i dostawa skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych Zadanie 3: Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu:
Zadanie 1 - Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym.
Zadanie 2 - Zakup i dostawa skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych.
Zadanie 3 - Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej.
Wszystkie komponenty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i objęte gwarancją producenta. Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i nieaktywowane nigdy wcześniej na innych urządzeniu oraz dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA). Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do:
Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze,
Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – pokój nr 70
Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.
Oferowany system operacyjny zainstalowany na zaproponowanych zestawach komputerowych musi posiadać graficzny okienkowy „interface” użytkownika oferujący udogodnienia osobom niepełnosprawnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.10.2020 | 09:00


» Location

Powstańców Śląskich 5-7
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Miasto Zabrze
Powstańców Śląskich 5-7
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in