Przebudowa / modernizacja dróg gminnych w: m. Skrzyniec, m. Matczyn, m. Podole, m. Zagórze

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa / modernizacja dróg gminnych w: m. Skrzyniec, m. Matczyn, m. Podole, m. Zagórze.
2. Zakres oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej – stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, w przedmiarze oraz we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga akceptacji wzoru umowy w całości.
3. więcej informacji w SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Lubelska 3
Bełżyce 24-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Bełżyce
ul. Lubelska 3
Bełżyce 24-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in