Dostawa licencji wraz z subskrypcją oprogramowania biurowego.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa licencji oprogramowania wraz z subskrypcją oprogramowania biurowego uprawniających do instalacji i użytkowania w okresie 12 miesięcy pakietu oprogramowania biurowego dla 2000 (dwóch tysięcy) pracowników Zamawiającego z prawem do instalacji w laboratoriach i na komputerach współdzielonych, włączając w to komputery bez dostępu do Internetu będących własnością Zamawiającego wraz z pakietem benefitów dla pracowników i wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ilości i o parametrach zgodnych z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Rakowicka 27
Kraków 31-510
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Rakowicka 27
Kraków 31-510
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in