Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sprzedaży i dostarczeniu przez Wykonawcę do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwanej dalej: „Zamawiającym”) artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego.
2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie rozłączne części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ). zamieszczonej na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem referencyjnym DPiZP.2610.27.2020.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorach umów wraz z załącznikami, stanowiących odpowiednio dla danej części zamówienia Załącznik nr 7.1 i nr 7.2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 10:00


» Location

Al. Jana Pawła II 70
Warszawa 00-175
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70
Warszawa 00-175
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in