„Badanie kontrolne rurociągów pary świeżej RSP III, RPS IV i RPS VII po okresowej eksploatacji w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy”.