Remont drogi powiatowej nr 1572K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571K Ptaszkowa – Wojnarowa

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej nr 1572K: Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna na odcinku I w km od 1+050 do 2+805, na odcinku II w km od 3+950 do 6+240, na odcinku III w km od 6+250 do 6+839 wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571K Ptaszkowa - Wojnarowa na odcinku w km od 6+170 do 6+230 w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Powiat Nowosądecki / gm. Grybów i Miasto Grybów.”
2. W ramach zamówienia należy zrealizować następujące roboty budowlane:
2.1. odcinek I w km 1+050 - 2+805
a. roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe
b. odwodnienie
c. chodniki
d. jezdnia i pobocza
e. roboty wykończeniowe
2.2. odcinek II w km 3+950 - 6+240
a. roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe
b. jezdnia i pobocza
2.3. odcinek III w km 6+250 - 6+839 oraz skrzyżowanie DP1571k km 6+170 - 6+230
a. roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe
b. jezdnia i pobocza
2.4. roboty wykończeniowe, oznakowanie i urządzenia BRD.
3. Zakres robót został określony w dokumentacji technicznej (załącznik nr 4 do SIWZ) składającej się z następujących opracowań:
3.1. Dokumentacja projektowa,
3.2. Projekt docelowej organizacji ruchu,
3.3. Parametry techniczne urządzeń BRD,
3.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3.5. Przedmiar robót (materiał pomocniczy do wyceny).
4. Drogi objęte remontem posiadają kategorię ruchu KR3 oraz klasę techniczną Z.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Wiśniowieckiego 136
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 136
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in