Usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2022 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2022 roku. Ochrona dotyczy dwóch budynków administracyjnych Z i S stanowiących niegdyś Centrum Administracyjne Huty im. Tadeusza Sendzimira. Budynki w dalszej treści SIWZ zwane również „Obiektem”. Budynki te położone są w bezpośrednim sąsiedztwie i połączone są ze sobą podziemnym tunelem. Dane techniczne budynków: Budynek S • powierzchnia całkowita: 10 878 m2 • Kubatura 36 200 m3 • Liczba kondygnacji budynków 4 + 2 podziemne Budynek Z • powierzchnia całkowita: 10 632 m2 • Kubatura 31 604 m3 • Liczba kondygnacji budynków 4 + 1 podziemna Zamawiający zakłada możliwość udzielenia wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia, w trybie zamówienia z wonnej ręki w okresie dwóch lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 2) Budynek S stanowi siedzibę Zamawiającego, który jednocześnie pełni funkcję administratora obiektu. W budynku tym znajdują się poza tym siedziby jednostek administracji publicznej: 3) W budynku tym znajdują się także sale konferencyjne wykorzystywane do organizacji szkoleń, konferencji i imprez okolicznościowych. Maksymalna ilość osób, która może brać udział w jednym wydarzeniu wynosi 300. 4) W budynku Z obecnie prowadzone są działania o charakterze turystycznym, kulturalno-rozrywkowym oraz związane z realizacją produkcji filmowych. 5) Ruch turystyczny w budynkach odbywa się pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników w godzinach pracy, od poniedziałku do piątku, poza pracownikami w budynku przebywają interesanci. 6) Po zakończeniu urzędowania instytucji najmujących pomieszczenia w budynkach S i Z klucze od pomieszczeń zdawane są na portiernię (do ochrony).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Ujastek 1
Kraków 31-752
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Nowe Centrum Administracyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ujastek 1
Kraków 31-752
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in