Ubezpieczenie instalacji solarnych Gminy Ostrówek. W imieniu Gminy Ostrówek, który jest Zamawiającym, działa na podstawie art. 15 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Pełnomocnik – Inter-Broker sp. z o.o.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są instalacje solarne zainstalowane na terenie Gminy Ostrówek Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Żeglarska 31
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Inter Broker sp z o.o.
ul. Żeglarska 31
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in