Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej i prac związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni wraz z 12 miesięczną pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego. Prace realizowane będą na działkach ewidencyjnych nr 20/3, 27/4, 27/5, 29/2 z obrębu 4-13-04 i częściach działek ew. nr 20/1, 20/2, 27/6, 27/11 i 27/12 z obrębu 4-13-04 w kwartale ulic Strzelecka/Środkowa/Konopacka/Stalowa, dzielnica Praga-Północ w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.
Szczegółowy opis zamówienia oraz zakres robót określa załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 11:30


» Location

Hoża 13a
Warszawa 00-528
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Hoża 13a
Warszawa 00-528
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in