odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:

» Notice description

odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych:
• Ostoje paliwa lotniczego JET-A1 ok. 1500 l. kod odpadu 13 07 03*
• Przepracowany olej ok. 400 l. kod odpadu 13 02 08
• Czyściwo brudne ok. 180 kg. kod odpadu 15 02 02*
• Opakowania niebezpieczne/opakowania po oleju/ ok. 30 kg. kod produktu 15 01 10

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.10.2020 | 23:00


» Location

02-624 Warszawa


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Komenda Główna Policji w Warszawie
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in