Dostawa 30 notebooków

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dostawa 30 fabrycznie nowych, nieużywanych notebooków.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
Część I – dostawa 15 notebooków
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1a do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
Część II – dostawa 15 notebooków
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1b do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 60-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną lub obie części.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

61-841 Poznań


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in