Dostawy pieczywa

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie pieczywa wyszczególnionego w tabelach poniżej do magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Żytkowicach:

1.Chleb pszenno-żytni; Ilość: 74000 kg; termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy: 3 dni; Opis: Chleb krojony o masie 350 g (grubość kromki 11-13 mm), pakowany w folię z widoczną datą przydatności do spożycia (w okresie letnim wymagane pakowanie w folię perforowaną umożliwiającą wysoką migrację pary wodnej na zewnątrz). Zapach pieczywa musi być czysty z właściwym aromatem, niedopuszczalny jest zapach stęchły, spalony bądź inny obcy. Miękisz powinien być elastyczny, równomiernie porowaty, pory drobne o cienkich ściankach, ściśle związane ze skórką, bez zakalca i grudek mąki. Skórka powinna być równomiernie zabarwiona, o odcieniu typowym dla danego rodzaju pieczywa.
2.Chleb razowy; Ilość: 1000 kg; termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy: 3 dni; Opis: Chleb krojony o masie 350g (grubość kromki 11-13 mm), pakowany w folię z widoczną datą przydatności do spożycia. Zapach powinien być czysty z właściwym aromatem, niedopuszczalny jest zapach stęchły, spalony bądź inny obcy.
3.Bułka wrocławska; Ilość: 300 kg; termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy: 3 dni; Opis: Bułka krojona o masie 350 g (grubość kromki 11-13 mm), świeża, pakowana w folię z widoczną datą przydatności do spożycia (w okresie letnim wymagane pakowanie w folię perforowaną umożliwiającą wysoką migrację pary wodnej na zewnątrz). Zapach pieczywa musi być czysty z właściwym aromatem, niedopuszczalny jest zapach stęchły, spalony bądź inny obcy. Miękisz powinien być elastyczny, równomiernie porowaty, pory drobne o cienkich ściankach, ściśle związane ze skórką, bez zakalca i grudek mąki. Skórka powinna być równomiernie zabarwiona, o odcieniu typowym dla danego rodzaju pieczywa.
4.Bułka tarta; Ilość: 200 kg; termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy: 60 dni; Opis: Bułka tarta paczkowana w opakowania o masie 1 kg, z widoczną datą przydatności do spożycia. Zapach powinien być czysty z właściwym aromatem, niedopuszczalny jest zapach stęchły, spalony bądź inny obcy. Konsystencja sypka bez grudek i zbryleń. Równomiernie zabarwiona o odcieniu żółto-złotym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:00


» Location

Żytkowice
Garbatka Letnisko 26-930
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Bread

» Buyer data

Zakład Karny w Żytkowicach
Żytkowice
Garbatka Letnisko 26-930
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in