Rozbudowa systemu zabezpieczeń firewall w segmencie LAN przez (NFV/VM wirtualizację funkcji sieciowych realizowana na systemie Vmware) polegająca na wymianie urządzeń i modernizacji posiadanego przez Zamawiającego środowiska do zarządzania urządzeniami bezpieczeństwa NGFW (Firewall nowej generacji).

» Notice description

Rozbudowa systemu zabezpieczeń firewall w segmencie LAN przez (NFV/VM wirtualizację funkcji sieciowych realizowana na systemie Vmware) polegająca na wymianie urządzeń i modernizacji posiadanego przez Zamawiającego środowiska do zarządzania urządzeniami bezpieczeństwa NGFW (Firewall nowej generacji).
W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest:
1) dokonać dostawy urządzeń wraz z oprogramowaniem sprzętowym,
2) wykonać usługę instalacji i rekonfiguracji urządzeń wraz z migracją konfiguracji,
3) przenieść na rzecz Zamawiającego własność urządzeń,
4) świadczyć wsparcie powdrożeniowe na miejscu u Zamawiającego (zgodnie z ofertą), 8 godzin na dzień,
5) udzielić lub zapewnić udzielenie licencji na oprogramowanie sprzętowe oraz wydać Zamawiającemu klucze licencyjne,
6) wykonać instalację oprogramowania systemowego,
7) zapewnić wsparcie producenta na urządzenia i oprogramowanie,
8) wykonać dokumentację powdrożeniową.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:00


» Location

Krucza 36/Wspólna 6
Warszawa 00-522
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Ministerstwo Aktywów Państwowych
Krucza 36/Wspólna 6
Warszawa 00-522
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in