Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O” – etap V

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w miejscowości Błota na odcinku od km 0+295 do km 0+352 o średniej szerokości 1,50 m z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm wraz ze zjazdami z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Robotnicza 20
Brzeg 49-300
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiat Brzeski
ul. Robotnicza 20
Brzeg 49-300
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in