Ubezpieczenie floty pojazdów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

» Notice description

Zamówienie dzieli się na 2 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń: Część 01 zamówienia:
(a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, (b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty w związku z ruchem tych pojazdów, (c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
Część 01 zamówienia:(a) Ubezpieczenie Autocasco

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 12:30


» Location

Jęczmienna 21
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

EIB S.A.
Jęczmienna 21
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in