Dostawa stanowiska projektowo-produkcyjno-pomiarowego specjalistycznych inteligentnych anten wykorzystujących zaawansowane techniki druku 3D do pracy w trudnych warunkach przemysłowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska projektowo-produkcyjno-pomiarowego specjalistycznych inteligentnych anten wykorzystujących zaawansowane techniki druku 3D do pracy w trudnych warunkach przemysłowych na potrzeby projektu BEYOND5, finansowanego ze środków NCBiR oraz ECSEL JU dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki, zgodnie ze szczegółowym opisem przestawionym w załączniku nr 6 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 900
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ..

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Narutowicza 42686
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 42686
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in