Wykonanie c.o. w budynku Remizo-świetlicy oraz filii szkoły w m. Zabłotce

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z Wykonaniem
c.o. w budynku Remizo-Świetlicy oraz Filii Szkoły w miejscowości Zabłotce
1) Zakres przedmiotowy robót budowlanych w budynku Remizo-Świetlicy obejmuje:
a) instalacja wewnętrzna wody;
b) instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej;
c) instalacja centralnego ogrzewania;
d) technologia kotłowni;
e) wewnętrzna instalacja gazu;
f) odprowadzenie spalin

oraz Filii budynku Szkoły w Zabłotcach zakres robót obejmuje:
a) instalacja wewnętrzna wody;
b) instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej;
c) instalacja centralnego ogrzewania;
d) technologia kotłowni;
e) wewnętrzna instalacja gazu;
f) odprowadzenie spalin;
g) instalacja elektryczna
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w n/w dokumentach:
1) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
2) przedmiar robót,
3) projekcie umowy wraz z załącznikami.
Stanowiące załącznik Nr 1(1A-1D) do SIWZ (dokumentacja techniczna).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Lwowska 38
Radymno 37-550
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Radymno
ul. Lwowska 38
Radymno 37-550
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in