Świadczenie usług dostępowych SIP TRUNK w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z serwisem - powtórzenie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług dostępowych SIP TRUNK w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z serwisem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej w ogłoszeniu "specyfikacją".

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:00


» Location

plac Wszystkich Świętych 3-4
Kraków 31-004
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Internet and telephone services

» Buyer data

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
plac Wszystkich Świętych 3-4
Kraków 31-004
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in