„Dostawa urządzeń do mechanicznych zespoleń jelitowych i materiałów operacyjnych, elektrod, siatek przepuklinowych, taśm przy nietrzymaniu moczu, zestawów do operacji bariatrycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa urządzeń do mechanicznych zespoleń jelitowych i materiałów operacyjnych, elektrod, siatek przepuklinowych, taśm przy nietrzymaniu
moczu, zestawów do operacji bariatrycznych przeznaczonych dla Bloku Operacyjnego SP ZOZ
Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Przedmiot zamówienia podzielony został na 20
pakietów: Pakiet 1-Kleszczyki; Pakiet 2-Klipsownice wielorazowe, klipsy; Pakiet 3-Ultradźwiękowe
narzędzia do preparowania; Pakiet 4-Osprzęt do noża harmonicznego; Pakiet 5-Worek laparoskopowy
1; Pakiet 6- Siatki przepuklinowe 1; Pakiet 7-Siatki przepuklinowe 2; Pakiet 8-Siatki przepuklinowe 3;Pakiet 9-Taśma przy nietrzymaniu moczu; Pakiet 10 - Worek laparoskopowy 2; Pakiet 11-Staplery,
jednorazowe ładunki 1; Pakiet 12-Zestaw do operacji bariatycznych; Pakiet 13-Staplery, jednorazowe
ładunki 2 ; Pakiet 14-Siatka, stapler; Pakiet 15-Trokar laparoskopowy; Pakiet 16- Elektrody do
neuromonitora w chirurgii tarczycy; Pakiet 17-Staplery, jednorazowe ładunki 3, Pakiet 18-Pisak skórny, Pakiet 19-Klipsy polimerowe, Pakiet 20-Elektroda neutralna dla dzieci. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja asortymentowo - cenowa stanowiąca załączniki nr 3.1 -
3.20 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Chełmońskiego 28
Jaworzno 43-600
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28
Jaworzno 43-600
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Health care, medical equipment and services, veterinary medicine category published on OnePlace in last 10 days.