Dostawa materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Gryficach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Gryficach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Niechorska 27
Gryfice 72-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Niechorska 27
Gryfice 72-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in