Świadczenie usług pocztowych dotyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dotyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji.
3. Wskazane w „Formularzu cenowym” ilości i rodzaje przesyłek jakie będą zlecane Wykonawcy oraz ilości danych przesyłek są wielkościami szacunkowymi w okresie 14-miesięcznym, wyliczonymi w oparciu o analizę potrzeb Zamawiającego oraz jego jednostki terenowej - Administracji Domów Mieszkalnych. Faktyczne wykonanie będzie mogło być mniejsze lub większe w stosunku do wielkości wskazanych w „Formularzu cenowym”, zarówno w zakresie ilości, jak i rodzaju przesyłek.
4. Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021r. z tym, że:
1) w przypadku nie wykorzystania kwoty stanowiącej wartość brutto zamówienia określonej w „Formularzu cenowym”, przed upływem okresu obowiązywania umowy, umowa ulega rozwiązaniu z dniem 31.12.2021r. bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie wykorzystania tej kwoty,
2) w przypadku wykorzystania kwoty stanowiącej wartość brutto zamówienia określonej w „Formularzu cenowym”, przed upływem okresu obowiązywania umowy, umowa ulega rozwiązaniu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:00


» Location

Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Post and courier services

» Buyer data

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in