Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, 85-031 Bydgoszcz, ul Kujawska 4
a) Ilość punktów poboru: - 1 (Biura i laboratoria „Sanepid”, Bydgoszcz, Kujawska 4)
b) Numer kontrahenta: 10044382
c) Taryfa: C21
d) Moc przyłączeniowa: 0,175 MW
e) Moc zamówiona na rok 2020: 0,150 MW
f) Układ pomiarowo rozliczeniowy: 3-fazowy, 4-przewodowy licznik energii elektrycznej ZMG 410CR4.000b.03S2P06

2. Prognozowane zużycie energii elektrycznej jest na poziomie 260 MWh i ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
3. Ilość pobranej przez Zamawiającego mocy i energii elektrycznej ustala się w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych.
4. Rozliczenie sprzedaży odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej przy stałej cenie za 1 MWh w danym okresie realizacji zamówienia.
5. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, wszelkich formalności wynikających z procedury zmiany sprzedawcy.
6. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019, poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
7. Kod CPV: 09000000-3, 09300000-2.
8. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 r.* do 31.12.2021 r.
* Jednak nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Kujawska 4
Bydgoszcz 85-031
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4
Bydgoszcz 85-031
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in