Dostawa piecyków grzewczych na paliwo płynne do ogrzewania w warunkach polowych kontenerów i namiotów do 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa piecyków grzewczych na paliwo płynne do ogrzewania w warunkach polowych kontenerów i namiotów do 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie
Piecyk jest przeznaczony do ogrzewania ciepłym powietrzem w warunkach polowych kontenerów mieszkalnych, sanitarnych oraz namiotów, w których przebywają ludzie na pobyt stały.
Medium grzewcze stanowi powietrze pobrane poza urządzeniem, ogrzane w urządzeniu przez palnik zasilany paliwem płynnym i przetransportowane wężami tłocznymi do ogrzewanych obiektów. Ruch powietrza wymusza dmuchawa napędzana silnikiem elektrycznym. Konstrukcja piecyka powinna gwarantować jego bezpieczne i niezakłócone użytkowanie w warunkach polowych tzn. przy pracy na wolnym powietrzu.
Piecyk ma posiadać możliwość:
- ogrzewania pomieszczeń, w których przebywają ludzie
- jednoczesnego ogrzewania dwóch obiektów
Palnik piecyka ma być dostosowany do zasilania olejem napędowym jak i olejem opałowym. Zasilanie w paliwo ma się odbywać z kanistra 20 litrowego. Piecyk ma posiadać możliwość przenoszenia, przetaczania, przesuwania po śniegu (koła, płozy, uchwyty transportowe) przez ludzi oraz przez środki transportu pionowego i wózki widłowe. Transport i przechowywanie ma się odbywać w skrzyni drewnianej wielokrotnego użytku lub palecie drewnianej.
Miejscem dostawy jest miejscowość Wędrzyn – magazyn infrastruktury na terenie OSPWL Wędrzyn.
Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy do Zamawiającego oryginał opinii instytutu z listy Polskiego Centrum Akredytacji o bezpieczeństwie użytkowania urządzenia do ogrzewania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi oraz instrukcję obsługi i napraw w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w wymaganiach eksploatacyjno-technicznych (załącznik nr 5 do SIWZ). Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę (załącznik nr 1a do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) stanowią również uzupełnienie SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:30


» Location

- -
Wędrzyn 69-211
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Cooling and heating devices

» Buyer data

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
- -
Wędrzyn 69-211
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in