Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie - cz. III.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:

„Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie - cz. III” w podziale na 12 części:

Część 1: „Rozbiórka zatorów przytamowań, na ciekach naturalnych na terenie działalności Nadzoru Wodnego Łańcut” w ramach zadania „Usuwanie szkód powodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach ziemnych koparkami przedsiębiernymi
z transportem; usunięciu ręcznym zatorów; wywożeniu dłużyc, karpiny i gałęzi; plantowaniu skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów;

Część 2: „ Zabudowa wyrw na prawym i lewym brzegu, oraz dna cieku Sawa w km 16+245-17+500 w m. Albigowa, gm. Łańcut”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: karczowaniu pni; robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych; robotach ziemnych koparką; wykonaniu opasek z faszyny; plantowaniu skarp; wykonaniu narzutu kamiennego; wykonaniu palisady; wywożeniu dłużyc;

Część 3: „Zasyp wyrwy brzegowej na pot. Lubenka przy dz. 2749/2 w miejscowości Lubenia gm. Lubenia”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów z ziemi; ręcznym plantowaniu powierzchni; wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych; wbijaniu kołków i słupków;

Część 4: „Remont opasek brzegowych na potoku Chmielnik w km 14+430- 14+700
w miejscowości Zabratówka, gm. Chmielnik”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów; ręcznym plantowaniu powierzchni; wykonaniu budowli siatkowo- kamiennych; wbijaniu kołków i słupków;

Część 5: „Lokalne udrażnianie i usuwanie powalonych drzew z koryt potoków: Chmielnik, Tatyna, Ryjak, Strug, Gwoźnica, Młynówka, Przyrwa na terenie gm. Chmielnik, Hyżne, Tyczyn, Błażowa, Rzeszów, Niebylec, Czudec”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: usunięciu z koryta odpadów wraz z odwozem do miejsca składowania wraz z utylizacją; usuwanie wywrotów z koryta cieków wraz z pocięciem; rozbiórka zatorów, tam z gałęzi, błota i liści z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonawcę;

Część 6: „Usuwanie szkód powodziowych- zasyp wyrw na długości 30mb na potoku bez nazwy, dopływ potoku Chmielnik w m. Zabratówka gm. Chmielnik”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów z ziemi; ręcznym plantowaniu; wykonaniu budowli siatkowo- kamiennych; wbijaniu kołków i słupków;

Część 7: „Zasyp wyrw brzegowych i remont umocnień na potoku Tabor w km 27+130-27+190”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych; wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; wbudowaniu urobku dowiezionego; wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych; rozbiórce zniszczonych umocnień;

Część 8: „Zasyp wyrwy lokalnie na potoku Chmielnik w km 11+407 - 11+475 w miejscowości Błędowa Tyczyńska, gmina Chmielnik”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach ziemnych wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów z ziemi; ręcznym plantowaniu powierzchni; wykonaniu wyściółek
z faszyny; wykonaniu budowli siatkowo- kamiennych; mechanicznym karczowaniu pni; wbijaniu kołków;

Część 9: „Udrożnienie koryta, remont umocnień, zasyp wyrw na pot. Rosielna w km 5+480-11+232 w miejscowości Wola Jasienicka”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: rozbiórce umocnień z koszy siatkowo-kamiennych; wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; wykonaniu narzutu kamiennego w płotkach; zasypie wyrwy ziemią;

Część 10: „Zasyp wyrw brzegowych i udrożnienie potoku Tabor w km 24+030-24+130”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych; robotach ziemnych poprzecznych; wykonanie wyściółek z faszyny; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; wykonaniu brzegoskłonu płaskiego; plantowaniu skarp i korony; przywróceniu terenu po zakończeniu prac;

Część 11: „Zasyp wyrw brzegowych i remont umocnień na Tabor w km 23+440-23+480”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; wbudowanie odcinkowe ziemi w wyrwy; wykopach rowów i kanałów melioracyjnych; przywrócenie terenu po zakończeniu prac do stanu pierwotnego;

Część 12: „Zasyp wyrw brzegowych na potoku Gwoźnica w km 0+080-0+230 w miejscowości Wyżne gm. Czudec”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; robotach ziemnych wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów z ziemi; ręcznym plantowaniu powierzchni; wykonaniu wyściółek z faszyny; wykonaniu narzutu kamiennego; wykonaniu opaski z kiszki podwójnej; wbijaniu kołków i słupków;

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 11:00


» Location

Hanasiewicza 17B
Rzeszów 35-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Hanasiewicza 17B
Rzeszów 35-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in