Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych logo Polski Atom i adresem strony internetowej: www.polskiatom.gov.pl

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych logo Polski Atom i adresem strony internetowej:
www.polskiatom.gov.pl, których szczegółowy opis został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi wzór umowy wraz z załącznikami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Wawelska 52/54
Warszawa 00-922
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Recording and presentation equipment, its maintenance and repair

» Buyer data

Ministerstwo Klimatu, Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wawelska 52/54
Warszawa 00-922
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in